Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5

#21348
Karolína Fárníková
Host

Otázka 5. Nejsem si jistá, ale předpokládám, že zde záleží na hustotě částic, kdy s vyšší hustotou se pohltí větší část světla, proto se u hustších mlhovin bude více využívat IR spektroskopie.