Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5

#21339
Karolína Fárníková
Host

Otázka 3. Já jsem se experimentu samotnému nevěnovala vůbec, co se týče toho, co jsem dělala u výpočtů. Dá se říct, že velkou většinu dat a struktur jsem spočítala já, jediné struktury, které počítala i lektorka, byly počáteční konformace pro přenos protonu.