Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8

#21336
Jan Petr
Host

Lucie Pechová
Odpovědi akceptovány, máme doplňující otázky nebo komentáře:
Ad otázka 1: Měření jediné rostliny je chyba v designu experimentu, protože tím nemohli postihnout případnou variabilitu. Ale nevím, kolik jich v tom ústavu mají. Taky celkový počet analyzovaných druhů je úctyhodný. Chtěla bych se zeptat, jestli uvažovali o tom analyzovat třeba více jedinců stejného druhu přímo v přírodě.
Ad 2: Databáze Pladias je nejnovější databáze veškeré květeny ČR, takže by neměl být problém nalézt všechny druhy v ČR rostoucí. Bylo by tedy logické použít nomenklaturu dle této databáze. Kubátův klíč je již zastaralý (a jsou tam také jen druhy ČR. Je proto logické, že jste v databázi nenašla druhy u nás nerostoucí (např. Eriophorum russeolum)

Odpověď do 28. 4. 2020 10:00