Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 13 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 13

#21320
Fišarová
Host

Seznam prací obor (13) ekonomie a řízení
název práce: Studentská šedá ekonomika na SŠ
autor: Oldřich Kučera
název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, Na Sadech 308, 379 26 Třeboň
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=hrKzK1YzPpk&feature=emb_logo
doplňující otázky:
časový limit pro vložení odpovědí do: 12:00

Dobrý den Oldřichu,
zdravím Vás za celou naší porotu.
Práce je z mého pohledu velmi zajímavá. Přeposílám souhrnně otázky od nás všech.
1. Pokuste se odhadnout podmínky pro existenci šedé ekonomiky dnes a před dvaceti lety?
2. Řadíte doučování do oblasti šedé ekonomiky?
3. Jaká byla ochota respondentů vyplňovat dotazníky? A dalo by se z toho vyvozovat, jak velká je obava z prozrazení?
4. Zachytil jste během sbírání dat od některého z respondentů zájem o vymýcení šedé ekonomiky?
5. Šedá ekonomika je z mého pohledu docela silný pojem, jedná se o obcházení zákonů (daňových, pracovněprávních, legislativních). Proč jste si tento pojem zvolil vy?
6. V práci popisujete spíše výměnu služeb mezi studenty, tedy jejich know-how, než výměnu zboží (úkoly, seminární práce, referáty). Myslíte si, že v případě specializace studentů ve vybraných předmětech by tato výměna již byla považována za součást tržní ekonomiky? Příklad, neumím dobře německy, objednám si překladatelskou společnost.
7. Není z Vašeho pohledu příjemcem studijních výstupů kromě učitele i rodič? Nejen učitel formuje požadavky, ale i rodič požaduje dobré známky.
8. Téma mimořádně zajímavé. Ještě zajímavější jsou otázky etické. Hodláte se jimi v budoucnu zabývat?
9. Neuvažoval jste o srovnání šedé ekonomiky na státních a soukromých školách?

Předem děkuji za odpovědi.
M.Fišarová