Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8

#21311
Jiří Houska
Host

Vkládám podruhé, kdyby se to mělo vkládat jen dolů a ne k odpovědím příspěvků
1. Na hledání nových virů nevadí takto povrchní determinace, protože jako je to u viru ZaClV1 ze vzorků řas, hostitel nemusí být vždy zřetelný a i choroš, či lišejník může být skrytě napaden plísní, či bakteriemi, které mohou být hostitelem viru. Ovšem kdyby byl nalezen nový virus, tak by determinace a určení hostitele musely být přesnější, kvůli hledání dalších jedinců, u kterých by byla pravděpodobnost výskytu tohoto viru a pro publikaci.
2. Nebyl určen žádný systém pro výběr vzorků, vzorky byly vybírány podle dostupnosti.
3. Byly zařazeny, protože jsou to nově objevené viry, a přišlo mi zajímavé provést screening těchto virů na jahodnících, ale i na mých vzorcích řas a hub, aby u nich byla více známá rozšířenost a případně se našli nový hostitelé těchto virů.
4. Zkratka n.a. znamená, že nejsou k dispozici data, protože neproběhly činnosti k těmto datům vedoucí.
5. Je možné že se jedná i o 2 viry napadající v jednu chvíli stejného hostitele. Údaje zdali se jedná opravdu o dva viry, nebo o jeden rekombinantní by mohla poskytnout metoda NGS, která je ovšem velmi drahá.
6. U mého vzorku se jednalo o odběr v jiném čase než u vzorku z původní studie.
7. Jednat by se teoreticky mohlo. Ovšem rekombinantnost naznačuje to, že se ve vzorcích našli fragmenty pouze 3 genů. Také z izolace dsRNA byli vidět vždy na gelové elektroforéze maximálně 3 bandy, to naznačuje že ve vzorku jsou pouze tyto virové sekvence a tudíž se spíše jedná o rekombinantní vir, ale údaje k tomuto by se dali zjistit pomocí NGS, která by potvrdila koinfekci, či rekombinantnost.
8. Vir FVaV1 získal možnost se v jahodníku množit a byl v jednom a tom samém jedinci podle původní studie nacházen přes tři roky. Ale nezjistilo se, že by se tento virus mohl rozšiřovat, takže je vázán na tohoto jedince, popřípadě na jedince vzniklé vegetativním množením tohoto jedince. Takže pokud FVaV1 nezíská také schopnost rozšiřovat jeho přežití v jahodnících je omezena do zániku tohoto jedince, či jeho odnoží.