Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8

#21295
Lada Švecová
Host

1. Především proto, že data vztahující se k běžným prostorám jsou známá a dostupná. Přišlo mi tedy zajímavější se zaměřit na místnosti, kterým se publikace nevěnují. Navíc pro mě bylo jednodušší pracovat v těchto prostorách, protože se zde nevyučuje tak často, a lépe jsem tedy mohla provést stanovení bez přítomnosti osob.
(Původně jsem měla v plánu zařadit pro srovnání také třídu, šatnu a chodbu, ale kapacita termostatů to nedovolila.)
2. Tabulka je převzatá z publikace, kterou teď nemám k dispozici.Pravděpodobně jsem to přehlédla.
3. Na MPA mohou růst samozřejmě i plísně a také při některých mých stanoveních se zde objevily. Nejspíše jsem se nepřesně vyjádřila. Výsledky z MPA nepovažuji za počet bakterií, ale za celkový počet mikroorganismů, který je převážně tvořen bakteriemi.
4. Větrání a pohyb osob samozřejmě ovlivňuje mé výsledky tím, že pohyb vzduchu umožní sedimentaci mikroorganismů z většího objemu vzduchu. Nicméně jsem se snažila minimalizovat tento vliv tím, že jsem misky umisťovala do poměrně velké vzdálenosti od okna. Dle mého názoru zmiňované faktory ovlivnily jak mé měření, tak i obsah mikroorganismů v prostředí.
5. Myslím si, že ne nijak dramaticky, ale v malé míře ano. Záleží ale především na čistotě jednotlivých místností. Rozhodně to ale není důvod ke zpochybňování pozitivního působení větrání. Výměna vzduchu je důležitá především z jiných než mikrobiologických hledisek. A vzdušná mikroflóra většinou neobsahuje nebezpečné mikroorganismy.
6. Zeleň zachycuje pevné částice obsažené ve vzduchu. A právě na nich nejčastěji mikroorganismy přežívají. Čím méně jich je, tím menší je i mikrobiologické znečištění.