Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 13 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 13

#21287
Simona Kostelanská
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

9:30 Jakub Hampl, Mensa gymnázium

Analýza potenciálních a realizovaných dopadů projektu Nové Hedvábné stezky
https://youtu.be/DzL7MUpBZU8

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Zodpovězte alespoň tři
otázky a podle časových možností i další. Děkujeme

Otázky poroty:
1.Zajímalo by mě, proč jste zvolil pro prověření důležitosti obchodního partnerství s Čínou potažmo Nové
hedvábné stezky gravitační model a analýzu Input-Output.

2.Máte představu o objemu dovozu a vývozu ve vztahu Česká republika a Čína?

3.Podle statistik od roku 2010 do současnosti je obchodní bilance s Čínou čím dál více záporná. Čím je toto
podle vás způsobeno? Může na situaci vývozu a dovozu mít vliv síla koruny k jiným měnám a zásahy
centrální banky do měnové politiky? Zejména v současné době, kdy nejen ČNB zásadně snížila základní
úrokovou sazbu (2TR).

4.Jakým směrem se bude podle vás dál ubírat český zahraniční obchod ve vztahu k Číně, ale i k jiným
zemím?