Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 10 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 10

#21283
Ing. Vladimír Čebiš
Host

Otázky pro Lukáše Dolanského:
1. V práci popisujete zesilovač se 6 FETy. Jaké má vámi navržený zesilovač parametry?
2. Jaká je funkce jednotlivých FETů v zesilovači, nejsou očíslovány, tak horní zleva 1,2,3, dolní zleva 4,5,6
3. Proč používáte součástkovou základnu z 80 tých let minulého století?

Otázka pro Josefa Chrta
1. Vaše práce je velmi precizně zpracovaná jako standardní dokumentace pro domovní elektroinstalaci tak, jak se to běžně dělá už desítky let. V čem je její nový přínos pro obor, jaké nové prvky používáte, v čem je inovativnost řešení?

Otázky pro Františka Bůžka
1. Přemýšlel jste o návrhu vlastní řídící jednotky nezávislé na komerčním Arduinu?
2. Proč je nutné při měření objemu vody v zásobníku používat horní plovák, dolní plovák a ještě měření výšky hladiny? Nebylo by možné řešit množství vody v zásobníku po plném naplnění (bylo by třeba obsluhou stisknuto nějaké tlačítko) jenom programově?

Otázky pro Michala Reisera
1. Zmiňujete, že neznáte PIC s více vývody než 34, třeba PIC16F887 jich má 40 (8 bit za 50 kč). Řešení by bylo zcela bez registrů a pravděpodobně i na jednostranný plošný spoj. Doporučuji ke zvážení.
2. Tlačítka ošetřená kondenzátory neřeší zákmity, je třeba ještě sw ošetřit, navíc teče při stisku tlačítkem vybíjecí proud, jak je velký?
3. RF moduly jsou velký problém, přišel jste vlastní snahou na obecně známé věci a do budoucna se jistě vyvarujete podobných chyb. Ptám se, proč je nutné řešit komunikaci zrovna radiovou cestou?