Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 5, 8 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 5, 8

#21279
Monika Sobková
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

9.30-10.00
Jan Bohuněk
Gymnázium Botičská
Hluk ve městě
https://youtu.be/abuoRZjTAI8

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Otázky poroty:
Děkujeme za předloženou práci a perfektní prezentaci.

1. Z Vašich výsledků nás také překvapil nízký rozdíl hluku mezi nedělí a pondělkem v některých případech pouze o 1,5 dB. Je možné tento rozdíl rozlišit pouhým
uchem bez použití měřících zařízení? Jak velký by měl být rozdíl podle Vašich zkušeností, abychom ho vnímali a sami dokázali rozlišit?
2. Co konkrétně na křižovatce I. P. Pavlova způsobuje největší hluk? Je možné nějak hluk z těchto nejvýznamnějších zdrojů omezit?
3. Jak se zvyšovala hladina hluku s navyšující se rychlostí projíždějících aut? Platí přímá úměra, že čím rychleji auta jedou, tím větší dělají hluk?