Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8

#21273
Jan Petr
Host

Michaela Wipplingerová
Odpovědi komise akceptovala a doplňujeme dvě otázky:
1) Barvil Calcofluorwhite i jiné struktury než jen sporangia? Proč?
2) Jak byste vysvětlila neprůkazné t=testy ve vaší práci i když lokality se na první pohled liší?
Odpověď do 28. 4. 2020 9:40