Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8

#21270
Lucie Pechová
Host

1. Od každého druhu byla pozorována jedna rostlina.
2. Ačkoliv jsem zařazení těchto enviromentálních faktorů na počátku zvažovala, rozhodla jsem se je nezohlednit. Nejhlavnějším fůvodem byl fakt, že rostliny jsou v botanickém ústavu během vegetační sezóny pravidelně zalévány, tudíž je udržována stálá míra vody v substrátu. Co se slunečního svitu týče, rostliny jsou přes parné letní dny lehce zastiňovány, aby je prudké záření nepoškodilo. Podmínky by byly tedy velmi ovlivněné prostředím botanického ústavu a proto nebyly vhodné pro zařazení do studie.
3. Ano, jak jsem již nastínila v předchozí odpovědi, o rostliny se pečlivě zaměstnanci botanického ústavu strají a tudíž nedochází k vysychání nádrží s mokřadními ani s vodními rostlinami. Kádě s vodními rostlinami jsou zastiňovány a díky tomu se voda v nich nepřehřívá. Její množství je průběžně dopouštěno.
4. Vzhledem k tomu, že Květena České republiky od Karla Kubáta je tištěnou knihou, čerpání informace z ní a zadávání je do digitální formy je značně náročnější, než využití již zdigitalizované podoby přehledu české květeny na stránce Pladias.cz. Po jisté době, vzhledem k velkému množství druhů, které bylo potřeba určit jsem začala čerpat data práve z Pladias.cz místo zmíněné knihy. Některé druhy však na této internetové stránce nebyly k nalezení a informace jsem tedy ponchala v podobě, jaké jsem je vyčetla z knihy.
5. Samosprašnost jsem k rostlinám opylovaných hmyzem zařadila z důvodu, že i samosprašné rostliny čas od času využívájí i aktivitu opylovačů -> jedná se tedy o rostliny opylované hmyzem a v nouzi samosprašné, pokud se opylení od hmyzu nedočkají. Tyto dva způsoby dávají druhu větší pravděpodobnost, že k jeho opylení dojde.
6. Očekávali jsme, že rostliny opylované pouze větrem, využíjí nezávislosti na opylovačích a tudíž, že budou vykvétat brzy z jara, v době, kdy opylovači ještě nejsou kvůli názkým teplotám aktivní.
7. Svou druhovou pestrost bych vhledem k podmínkám hodnila kladně, pouze u rostlin opylovanýh vodou mě mrzí, že zástupců nebylo více, jednalo se o pouze jediného zástupce, s tímto druhem opylení a proto je statistika v tomto případě nevypovídající.
8. Myslím si, že jde o jistý styl konkurenčního boje. Když rostlina opylovaná větrem dokáže vykvést dříve, nic ji nebrání k jejímu opylení. Zajistí si tedy to, že na jaře bude mezi prvními, která provede své rozmnožování, což znamená konkurenční výhodu. Pokud by se k tomu ale uchýlila rostlina závislá na opylení hmyzem, dost možná by žádnou výhodu nezískala, protože opylovači zahajují svou aktivitu až s teplejšími jarními dny.
9. Rostliny, podle studií, které jsem měla možnost přečíst uvádějí, že některé druhy rosltin kvetou déle v momentě, kdy půměrná měsíční teplota vzduchu je nižší a naopak v době, kdy je vyšší rostliny své fenozáze provedou za znatelně kratší časový úsek.