Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2

#21248
Martin Putzer
Host

1) Čistě z estetických důvodů. Považuji archaickou češtinu za hezkou a poetickou, o některé gramatické jevy navíc neochuzenou (transgresivy, antepréteritum, volnější slovosled).
2) Za nejlépe (z mně známých) uchopitelný svůj důkaz považuji pro jednoduchou myšlenku a pro skutečnost, že na rozdíl od běžnějších důkazů nevyžaduje znalost integrace v komplexní proměnné, ani jiné pokročilejší techniky. Jediným použitým ,,nestředoškolským“ aparátem jsou Taylorovy řady, které jsou dle mého názoru velice snadno uchopitelné.
3) Několikráte jsem hledal, zda tento důkaz již někdo nepublikoval, ježto jest ve své myšlence skutečně jednoduchý. Žádný takový důkaz jsem publikovaný nenalezl a mohu tedy předpokládat, že originální jest.

K druhé části otázky. Uvažuji o přepsání bez zavádění aparátu a případném publikování na svém soukromém zdroji. Nicméně nepovažuji
(a nemohu považovat) tento důkaz za důležitý výsledek, vzledem ke skutečnosti, že eponymosní věta mé práce je z hlediska dnešní matematiky triviální.

Pakliže máte další otázky, můžete pokládat.