Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16

#21246
Lukáš Hart
Host

Srdečně zdravím váženou komisi a přeji dobré ráno,

k otázce č. 1 přikládám následující odpověď:
Znalost vzniku hudebního díla a interpretace spolu až tak nesouvisejí, protože z dochovalé partitury bychom měli poznat vše, co pro interpretaci potřebujeme. Tato znalost je ale důležitá pro posluchače Mozartovy hudby a čtenáře této práce, aby si uměli dílo zařadit do kontextu s ostatními symfoniemi nebo dokonce i operami, o nichž je řeč v mé práci letmo také.

Č. 2:

Jak ovlivňuje interpretaci díla osobní empatie k hudbě tvůrce ?

Empatie k hudbě tvůrce velice ovlivňuje schopnost pochopit detaily zápisu v partituře. Jelikož moje empatie k hudbě tvůrce je vysoká a Mozartovu hudbu znám více než čtyři roky, vím, že závěrečné téma v expozici první věty je převzato z již dříve napsané árie. Také umožňuje jednotné pochopení toho, jak pracuje skladatel s orchestrací, tedy že staví jednotlivé nástrojové skupiny sobě naroveň, chovají se konfliktně a některé nástroje jako klarinet využívá podobně v klavírních koncertech a operách (k psychologizaci postav). To už poskytuje dostatečnou informaci a zajišťuje čtenářům zjednodušené a srozumitelné chápání analýzy a díla.

Č. 3
Na interpretaci předchozích dirigentů je důležité navazovat, neboť nepoučený interpret nedokáže posoudit, nakolik se odlišit od opravdového zápisu v partituře.

Č. 4

Je důležité odmyslet si moderní orchestrální zvuk, který je velice leštěný a až příliš dokonalý na to, co měl Mozart k dispozici. Při poslechu dobové nahrávky si můžeme uvědomit, že tato hudba byla napsána jak pro nástroje klasického orchestru s velmi s hrubým zvukem, ale zároveň pro orchestr budoucnosti, kde zní také přirozeně.