Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5

#21239
Šárka Klementová
Host

Pravidla:
1. Soutěžící potvrdí přijetí otázek.
2. Odpovědi na otázky bude soutěžící vkládat postupně, vždy uvede číslo otázky, i když se očekává, že soutěžící bude odpovídat v pořadí, v jakém jsou otázky řazeny.
Pokud soutěžící odpověď nezná, odpoví „nevím“.
3. Odpovědi by měly být stručné.
4. Čas na vypracování odpovědí: 20 minut od potvrzení přijetí otázek.