Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 13 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 13

#21235
Simona Kostelanská
Host

9:00 Matyáš Urban Gymnázium Jana
Keplera

Transformace
československé
ekonomiky po
roce 1989 a
porovnání s jinými
státy střední
Evropy

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Zodpovězte alespoň tři
otázky a podle časových možností i další. Děkujeme

Otázky poroty:
Nejprve formálně technická poznámka. Pokud maturitní práci předkládáte jako SOČku (a je to mezi
pracemi celkem obvyklé), bylo by to dobré na úvodní straně změnit.

Přechod centrálně plánované ekonomiky na tržní systém v bývalém Československu proběhl relativně
klidně na rozdíl od jiných států, kde se objevila velká nezaměstnanost, hyperinflace a Rumunsko dokonce
zažilo převrat s nemalým násilím. Čím si vy tu „sametovou“ cestu přechodu vysvětlujete?

Žádný stát s tržním systémem se neobejde bez zásahu státu v některých oblastech hospodaření. Kde by
podle vás měl v České republice stát více do hospodářství zasahovat, jakými prostředky a z jakého
důvodu?

Existoval v rámci kuponové privatizace nějaký „velký hráč“(fond), který by nebyl následně „obviněn“ z
nekalých praktik?

Která z transformačních cest, kterými se vydaly ekonomiky vámi uváděných zemí, byla podle vašeho
názoru tou nejlépe zvolenou?