Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 5, 8 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 5, 8

#21229
Monika Sobková
Host

9.00-9.30
Jiří Bruthans
Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.
Foraminifery a jiné mikroorganismy z lochkovu a pragu českého devonu Barrandienu
https://www.youtube.com/watch?v=fyrbRjqbwek

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Otázky poroty:

Děkujeme za perfektní práci, přílohy i velmi zdařilou prezentaci.

1. Proč je důležitý/zajímavý potenciální výskyt mikrovrteb?
2. Pokud byste měl určit jeden výsledek Vaší práce, který byl z vědeckého hlediska nejzásadnější (nejužitečnější), jaký by to byl? Proč je významný v oblasti výzkumu foraminifer?
3. Proč myslíte, že nebyly ve sliveneckých, loděnických a řeporyjských vápencích nalezeny články lilijic?