Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 17 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 17

#21228
Petra Procházková
Host

9:00 – 9:30 Ivan Bejin, Politický marketing, big data a jejich vliv na svobodu voleb, https://www.youtube.com/watch?v=9uEJ5XZtyYg&t=26s

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. V případě více otázek odpovězte alespoň na tři, odpovídat ale můžete až do uplynutí limitu.

Otázky poroty:

1) Jak jsou poznatky z práce aplikovatelné na situaci v ČR, např. v souvislosti s posledními prezidentskými volbami?

2) Jaké vidíte možnosti rozpracování práce a její praktické využití?

3) Financováni politických kampani v USA. Jak omezit miliardáře ve sponzoringu prezidentských kandidátů? Jak by měla/mohla regulace vypadat (návrh zákona)?

4) Generovat prostředky pro účinný pol marketing ve stylu Cambridge analytika transparentně a spravedlivě – jedná se o nesmysl? Pokud, tak proč?

5) Cit. práce: „Vědomosti o potřebách a přáních občanů bohužel nezpůsobily důkladnější politickou reprezentaci, která by byla prospěšným využitím novodobých technologií pro moderní společnost. Způsobila jen rozvoj sofistikovaných populistických způsobů manipulace, jež vedly k netransparentním kampaním a populistickému přístupu k politice.“

Big data ve službách pol marketingu – automaticky podporuje populismus? Může z principu sloužit i k prosazení potřebných, ale nepopulárních reforem? A jak?