Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2

#21226
Jana Kalová
Host

název práce: Fundamentální theorem algebry
autor: Martin Putzer
název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, Jírovcova 8, 37161 České Budějovice
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=FrYx_pUFXKg&feature=youtu.be

doplňující otázky:
1) Proč používáte slova v zastaralém tvaru např. „theorem“, „mathematická analysa“ apod.?
2) Autor v úvodu práce naznačuje, že existuje více možných důkazů. Zároveň je v úvodu práce zmíněno, že tato práce má potenciál sloužit jako učební text. Zajímalo by mě, na základě jakých skutečností považuje autor právě tento důkaz za nejlépe didakticky uchopitelný a pro studenty nejvíce názorný, pokud má plnit roli právě učebního textu.
3) Do jaké míry je váš důkaz originální? Uvažujete o sepsání a publikování vědeckého článku s vaším důkazem? (Pokud ano, doporučuji zjednodušit a zpřehlednit používanou symboliku.)

časový limit pro vložení odpovědí nejpozději do: 9.15