Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 18 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 18

#21219
Ing. Kašpar
Host

Pravidla pro komunikaci na fóru:
1) Na položené otázky odpovídejte pomocí tlačítka odpovědět (pravá horní část). ve formátu add. <číslo otázky>
2) Vaše odpovědi by měli být stručné, jasné bez zbytečného rozepisování.
3) V odpovědích používejte technické termíny, nepoužívejte hovorové výrazy a vyhněte se vulgaritám.