Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 18 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 18

#21216
Ing. Kašpar
Host

Dobrý den,
Vítám Vás na 42. ročníku KK SOČ. Byť je letošní ročník realizován on-line formou i přesto bychom Vám chtěli popřát hodně úspěchů při obhajobě Vašich prací.
Systém obhajob bude takový, že zde zveřejníme zaslanou práci. Po odsouhlasení ze strany autora budou vloženy otázky hodnotící komise. Následně se k jednotlivým otázkám autor vyjádří.
Po zodpovězení otázek budou účastníci dotázáni zda mají doplňující otázky. V případě že NE, bude obhajoba ukončena a vyzván další v pořadí
Pokud by bylo možné mohli bychom přejít na on-line komunikaci pomocí programu Teams. V tomto případě, je nutné aby všichni autoři i celá porota měla k dispozici tento program.
Prosím o vyjádření – <příjmení – ANO/NE>