Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8

#21213
Jan Petr
Host

název práce: Srovnávací fenologie kvetení u vodních a mokřadních druhů rostlin
autor: Lucie Pechová
název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, Na Sadech, 308, 379 26 Třeboň
odkaz na video: https://socv2.nidv.cz/is/garant/prihlaska/a17f4426-4f39-11ea-9fea-005056bd6e49
doplňující otázky:
1. Kolik rostlin bylo pozorováno u každého druhu?
2. Byly brány v úvahu další environmentální faktory – vlhkost vzduchu (srážky), délka slunečního svitu?
3. Jak je to s letním suchem a jeho vlivem na rostliny – jsou ve sbírkách rostliny zalévány? Co mokřadní rostliny?
4. Proč není sjednocena botanická nomenklatura podle jednoho vzoru (Kubát vs. PLADIAS)?
5. Proč jsou zařazeny samosprašné rostliny mezi rostliny opylované hmyzem?
6. Očekávali jste rozdíly ve variabilitě počátku kvetení mezi druhy opylovanými větrem a hmyzem? Proč?
7. Jak byste zhodnotila druhovou pestrost dané kategorie ve vašich pozorováních a její vliv na získané výsledky?
8. Jak si vysvětlujete, že rostliny, které jsou opylované větrem, kvetou dříve než ty opylované hmyzem?
9. Z grafu 12 vyplývá, že některé rostliny kvetly déle v roce 2018 a jiné v roce 2019. Co může být příčina?

časový limit pro vložení odpovědí do: 28. 4. 2020 9:25