Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16

#21202
Martin Gaži
Host

název práce: Obraz atentátu na císařovnu Alžbětu v českém dobovém tisku
autor: Tereza Janurová
název školy: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, Česká 142/64,, 370 21 České Budějovice
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=J5YsjLIwa8M&feature=youtu.be
doplňující otázky:
1. Zabýváte se reakcí dobového tisku na vraždu císařovny. Proč jste zvolila právě tuto skladbu tiskovin? Existuje pro tuto volbu nějaký zdůvodnitelný „klíč“?
2. Vaše práce je z větší části souhrnem „výtahů“ z jednotlivých novinových článků. Dal by se položit větší důraz na vzájemnou komparaci těchto informací? Jaké nosné myšlenky by se při tom daly použít?
3. Jaké informační zdroje měly jednotlivé tiskoviny pro své referování o aktuálním dění? Přejímali novináři informace jeden od druhého, anebo některé z tiskovin využívaly služeb zvláštních zpravodajů?
4. Dobový tisk referoval o smrti císařovny Alžběty podobným způsobem, všimla jste si přesto nějakých, byť i drobných rozdílů, proměnlivých důrazů? Pokud ano, co myslíte, že bylo hlavním důvodem?
5. Zdá se Vám, že se pisatelé ve zprávách o smrti císařovny Alžběty osobně citově angažovali, nebo spíše používali zdvořilostně formální tón? Zkusila jste vyhledat jiné zprávy o smrti příslušníků šlechtických rodin v Čechách (např. v roce 1848 Marie Eleonory Windischgrätzové, v roce 1914 Karla V. ze Schwarzenbergu apod.)? Byly tyto zprávy napsány se zdvořilostní dikcí, anebo citovou účastí?
časový limit pro vložení odpovědí nejpozději do: 28. 4. 9:15 hod.