Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16

#21198
Martin Gaži
Host

název práce: Péče o válečné invalidy v Českých Budějovicích v letech 1914-1929
autor: Karolína Doleželová
název školy: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 1193/23, 37001 České Budějovice
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=5q7Iks4J5xo&feature=youtu.be
doplňující otázky:
1. Důležitým pramenem pro Vaši práci byly dokumenty z rodinného archivu Molkupových, zejména vzpomínky Jana Molkupa. Kdy, z jakých důvodů a za jakých okolností tento text vznikl? Víte něco více o okolnostech jeho zápisu?
2. Z hlediska metodologického – co to znamená „rozebrat péči o válečné invalidy“ (s. 27)?
3. Tvrdíte, že na italské frontě vládla mezi vojáky české národnosti nízká loajalita vůči monarchii. Sama ale odkazujete na úvahy Ivana Šedivého a Ivana Peschky, které vedou k poněkud odlišným závěrům. Čím argumentujete?
4. V čem se odlišuje interpretace konkrétního pramenu, kterou jste provedla ve své práci, od závěrů disertační práce Marka Růžičky?
5. Perspektiva dalšího bádání: rozdílnost péče o invalidní vojáky rakousko-uherské armády a z legií. Narazila jste v pramenech na svědectví, která by se pro tento účel dala využít?
časový limit pro vložení odpovědí nejpozději do: 28. 4. 9:15 hod.