Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8

#21195
Jan Petr
Host

Pravidla komunikace:
1. první příspěvek obsahuje identifikační údaje soutěžní práce (vloží předseda)
2. další příspěvek obsahuje očíslované otázky pro autora práce
3. autor práce má čas do na vložení odpovědí na očíslované otázky – nemusí uvádět znění otázek, stačí je identifikovat číslem. Pokud nedojdou odpovědi do stanoveného limitu, nebudou brány v potaz.
4. předseda ukončí diskusi