Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16

#21188
Martin Gaži
Host

název práce: Kdo se bojí Virginie Woolfové?
autor: Ludmila Tolarová
název školy: Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 37146 České Budějovice
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=3OAKGZSkCGI&t=4s
doplňující otázky:
1. Cílem Vaší práce bylo „vytvoření rozboru“ próz Virginie Woolfové. Znáte nějaké sofistikovanější metody literárněhistorické či literárněvědné práce, které byste mohla pro daný účel využít?
2. Existuji desítky, možná stovky interpretací děl Virginie Woolfové, zejména v anglosaské oblasti, víte o některé další kromě Vámi jmenovaných (A. Harris, M. Hilský, článek P. Fantyse v Reflexu)? Mohla by Vaše práce s některou z interpretací vstoupit do „dialogu“? A v čem?
3. Pomohla by Vám k lepšímu pochopení literárních děl Virginie Woolfové alespoň částečná znalost jejich originálního znění? V čem?
4. V čem se domníváte, že je přínos Virginie Woolfové pro světovou literaturu? Dalo by se její dílo srovnat s dílem jiné evropské či české spisovatelky?
časový limit pro vložení odpovědí nejpozději do: 28. 4. 9:10 hod.