Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16

#21186
Martin Gaži
Host

název práce: Symfonická tvorba W. A. Mozarta se zaměřením na vlastní interpretaci Symfonie Jupiter
autor: Lukáš Hart
název školy: Gymnázium Jírovcova 8, Jírovcova, 37001 České Budějovice
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=AVc9WvVyuX8&feature=youtu.be
doplňující otázky:
1. Jak ovlivňuje interpretaci konkrétního hudebního díla znalost souvislostí jeho vzniku? Jaká je Vaše zkušenost?
2. Jak ovlivňuje interpretaci konkrétního hudebního díla osobní sympatie k osobě tvůrce? Jaká je Vaše zkušenost?
3. Jak ovlivňuje interpretaci konkrétního hudebního díla hlubší znalost jiných jeho interpretací? Je důležitějším motivem odlišení se od toho, co v jiných zpracováních daný interpret považuje za chybné či nedokonalé, anebo naopak navazování na tradici předchozích interpretací? Jaká je Vaše zkušenost?
4. Jak ovlivňují interpretaci konkrétního hudebního díla vlastnosti hudebních nástrojů? Na základě jakých pramenů je možné „rekonstruovat“ zvukové kvality nástrojů obvyklých v době vzniku daného díla? A je to důležité pro současnou interpretaci?
časový limit pro vložení odpovědí nejpozději do: 28. 4. 9:10 hod.