Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16

#21185
Martin Gaži
Host

název práce: Architektura Brna
autor: Alena Orosová
název školy: Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, Chvalšinská 112, 381 01 Český Krumlov
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=QRpK8XoBgNE&feature=youtu.be
doplňující otázky:
1. Ve své práci jste vytvořila výběr dvanácti staveb města Brna. Proč tento výběr? Existuje k němu nějaký metodologický „klíč“?
2. Odlišuje se skladba historických staveb Brna od jiných měst (např. od Prahy, Olomouce, Českého Krumlova či Českých Budějovic) a proč?
3. V úvodu každé kapitoly krátce popisujete rysy daného architektonického slohu i vybrané stavby. Je důležité, v čem se konkrétní stavba individuálně odlišuje od obecných slohových rysů? Nebo jsou naopak důležitější shody?
4. Do jaké míry může stylovou podobu konkrétní stavby ovlivňovat její funkce?
5. V případě, že se některá ze staveb postupně proměňovala (například částečné přestavby či dostavby), je v případě její současné opravy vhodný návrat k původní podobě, anebo může mít nějakou hodnotu zachování postupně „rostlých“ vrstev stylů?
časový limit pro vložení odpovědí nejpozději do: 28. 4. 9:10 hod.