Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16

#21184
Martin Gaži
Host

název práce: Propojení hudby a výtvarného umění
autor: Veronika Wunschová
název školy: Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, 38101 Český Krumlov
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=9Z4cqpEVCMU
doplňující otázky:
1. Tématu vztahu hudby a výtvarného umění, barevné hudbě atd. je věnováno velké množství studií, byly uspořádány i kongresy a výstavy. Existuje nějaký způsob jak subjektivitu výtvarného projevu usouladit s předpokládanými reakcemi větších skupin lidí? Mohly by pomoci metody experimentální sociologie či kolektivní psychologie? Jak?
2. Jak se díváte na spojení hudebně-výtvarného vyjádření a marketingových strategií?
3. Dalo by se spojení výtvarného a hudebního projevu využít v medicíně?
4. Do jaké míry ovlivňují vnímání hudby a její spojení s výtvarnou sférou znalosti, které se k daným skladbám váží, ale z hudby samé nutně nevyplývají? Například víme-li, že mladý umělec spáchal sebevraždu, dílo proklamativně vytvořil v souvislosti s nějakou společenskou situací, na protest proti něčemu, nebo známe-li další okolnosti vzniku díla (např. veřejně prezentovaná šťastná láska, úmrtí člena rodiny atp.)? Byla jste těmito okolnostmi ovlivněna i Vy?
5. Do jaké míry ovlivňuje výtvarný projev vnímání hudby s textem / bez textu? Rozhoduje znalost jazyka písně? Byla jste texty písní ovlivněna Vy?
časový limit pro vložení odpovědí nejpozději do: 28. 4. 9:10 hod.