Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Plzeňský 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18 Odpověď na téma: 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18

#21172
Ivo Veřtát – člen poroty
Host

Přidávání kontejnerů lze dělat z mapy vyplněním nebo ze seznamu volbou. Který ze způsobů uživatelé v praxi využívají více? Intuitivně bych očekával výběrem ze seznamu bez nutnosti vyplňování. Jakým způsobem je ve firmě organizována práce lidí při zpětném svozu kontejnerů? V práci jsem nepostřehl, že by součástí záznamu kontejneru bylo i datum plánovaného zpětného svozu. Jak komplikované by bylo do aplikace přidat seznam kontejnerů ke svozu řazený podle nejbližšího data a možnost přidělení jeho svozu konkrétnímu zaměstnanci?