Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Plzeňský 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18 Odpověď na téma: 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18

#21162
Ivo Veřtát – člen poroty
Host

Co je myšleno pojmem „skutečný motivační zdroj“ v kapitole 2.1? V práci uvádíte, že jím jsou až složitější kubické rovnice a ne rovnice kvadratické, jak bývá uvedeno v učebnicích. Jak tomu rozumět? S kým byly konzultovány nejčastější problémy při výuce komplexních čísel, vycházíte z nějakého průzkumu mezi učiteli nebo mezi spolužáky?