Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16

#21144
Martin Gaži
Host

Pravidla komunikace:
Doplňující otázky budou každému autorovi práce zaslány najednou za všechny členy poroty.
Každý autor po obdržení doplňujících otázek krátce potvrdí, že k němu dorazily.
Autor práce ve stanoveném časovém limitu (časový limit bude stanoven u každé sady doplňujících otázek) otázky stručně zodpoví. Porota preferuje zaslání všech odpovědí od každého autora práce nejednou (nikoliv postupně na každou otázku).
Po uplynutí stanovené doby se porota seznámí s odpověďmi a v případě nejasností autorovi práce zašle dodatečné otázky či komentáře.
Na závěr předseda poroty vloží jako poslední příspěvek výsledky – pořadí prací.