Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 9 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 9

#21142
Daniel Kříž
Host

Vážení kolegové a soutěžící,
zítra nás čeká hodnocení krajského kola SOČ.
Hodnocení soutěže má probíhat zde, pomocí fóra.
Pro každou práci jsem vytvořil vlákno, kam můžete vkládat své dotazy, které prosím číslujte, žáci pak na základě dotazů napíší své odpovědi.
První dotaz, který zde mám, je, zda jsme schopni využít prostředí Teams či Skype, či Facebook abychom provedli hodnocení práce tváří tvář i v online prostředí a ne pomocí fóra.
Děkuji za reakce.