Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 6 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 6

#21139
Eliška Vystavělová
Host

1.U některých vyšetřovaných osob byly hodnoty krevního tlaku před zátěží v pásmu vysokého normálního tlaku, prehypertenze nebo hypertenze. Informovala jste je o tom?
Ano, všichni vyšetřované osoby měly přístup (pouze) ke svým naměřeným hodnotám, krevní tlak před zátěží nevyjímaje. Jedince s výsledky, které nespadaly do běžné normy krevního tlaku, jsem informovala a společně jsme se snažili přijít na příčinu tohoto vychýlení. U jednoho z nich byla již dříve diagnostikována mírná hypertenze, která se vyskytuje i u mnoha dalších rodinných příslušníků.

2. Doporučila jste jim, kam se mohou podívat, aby si porovnaly hodnoty svého krevního tlaku s normou pro daný věk?
Odkázala jsem je jak na oficiální stránky Státního zdravotního ústavu, ale i na zahraniční stránky NCBI. Oba tyto zdroje obsahují podrobně vysvětlené příznaky a tabulky s hodnotami abnormálního krevního tlaku s přihlédnutím na věk vyšetřovaných osob.

3. Z kolika měření jste získala jednu hodnotu?
Jelikož jsem sledovala změnu krevního tlaku a pulsu, za účelem co nejpřesnějších výsledků jsem potřebovala měřit ihned po provedení oné akce. Při prvním měření jedinců v klidovém stadiu, tzn. v mém případě před fyzickou zátěží a v první poloze těla (stoj), jsem zaznamenala vždy dvě hodnoty, ze kterých jsem následně použila průměr. Při dalších měřeních, např. po fyzické zátěži, jsem dále zaznamenávala jen první naměřenou hodnotu, jelikož během druhého měření se výsledky znatelně vrátily do klidového stadia, které jsem pro vypočítání co nejpřesnější změny nepotřebovala. Tyto hodnoty jsem ale dále využila jako kontrolu při zaměření na rozdíl v rámci pravidelného sportování.