Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#21131
Veronika Průchová
Host

Dobrý den,
Na jaké produkty by hydrolyzoval ten hydrolyzovatelný alarmon, dala by se hydrolýza ovlivnit změnou pH?

Hydrolyzovatelný alarmon by se hydrolyzoval na ppGpp (v případě (p)ppGpp, analogicky by tomu bylo i u (p)ppApp, tedy byl by hydrolyzován na ppApp.
V kyselém prostředí (pH 2) dochází k hydrolýze rychleji, bylo by nuté zaměřit se na pH nad 8, kdyby se měla hydrolýza zpomalit.

Liší se nějak princip sloupcové, TLC a přístrojové kapalinové chromatografie?
Může se lisšit ve výběru sorbentu, u TLC se jedná o silikagel, též tomu bylo v mé práci i u sloupcové, u kapalinovém chromatografie se může lišit. Principiálně jsou všechny metody velmi podobné. U kapalinové se lze častěji setkat se změnami tlaku, který celý proces dělení urychlují.

· K čemu sloužila při přípravě látky 15 trojnásobná kodestilace látky 14 s dioxanem?
Kodestilace byla nutná ke stabilizaci látky, aby mohla být provedena další reakce. Slouží obecně k stabilizaci chloridů, které by v reakční směsi zůstaly po předchozí reakci.

Děkuji z dotazy, přeji hezký den