Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 16 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 16

#21115
Veronika Andrštová
Host

1) Vysvětlete, v jakém významu používáte pojmy a) církev, b) kolaborace, c) holocaust.

a) Pojmem církev mám v práci na mysli Římskokatolickou církev, jež má v čele papeže.
b) Pojmem kolaborace mám na mysli spolupráci. Tedy když o mluvím o kolaboraci kněží s diktátory, myslím tím jejich spolupráci, pomoc diktátorů ochotným plněním úkolů, a to včetně vlastni iniciativy, různým vynášením tajných informací apod.
c) Holocaust je systematické hromadné vyvražďování Židů v Evropě za 2. světové války řízené Adolfem Hitlerem.

2) V práci často čerpáte z knihy Michaela Phayera “The Catholic Church and the Holocaust, 1930 – 1965″. Tato práce si klade podobnou otázku jako vy. K jakému závěru autor dospívá a v čem se vaše hodnocení od Phayerova liší?

Michael Phayer dochází k názoru, že papež mohl udělat více, zachránit více lidí a snížit počet kolaborantů s Hitlerem z řad církevních představitelů, a to i bez veřejného protestu. Phayerovým vysledkem tedy je, že papež selhal. Na druhou stranu můj názor na věc je takový, že udělal maximum, co se za stávající situace dalo. Všechno bylo velmi riskantní a riskoval-li by více, mohlo to skončit ještě větší katastrofou, v níž by křesťany potkal stejný osud jako Židy.

3) Hovoříte o správném chování, což je ovšem otázka morální, etická, a váš text tak naklání směrem k publicistice. Jak určíte správnost chování?

Na správné chování bych zde jednak pohlížela, jak říkám v úvodu, „čistě lidskýma očima“, tedy co někomu pomůže a nikomu neublíží, a jednak, a to především, protože hovořím o činech kněží a církevních představitelů, vycházím ze zásad katolické církve, podle nichž se věřící a zvláště pak kněží mají chovat, dle desatera přikázání. V té souvislosti by se dalo říci, že kdo z kněží se podle desatera neřídí a záměrně jej porušuje, správně se nechová.