Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 12 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 12

#21109
Kateřina Špronglová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

12:30

Jiří

Huml

Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Fullereny

https://www.youtube.com/watch?v=P01duP19gd4
Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Otázky poroty:

1) Zkuste prosím vymezit časovou náročnost přípravy Vašich modelů a zkuste doporučit kolik času by si měl vyhradit učitel střední školy, který by chtěl obdobným způsobem připravit další podobný materiál?

2) Navrhněte jakým způsobem by Vaše práce mohla být zařazena do vzdělávacího procesu, nebo poznávacích činností? Je práce využitelná spíše v obecném vzdělávacím procesu, nebo odborných seminářích a kroužcích pro nadané žáky?

3) Navrhněte metodu, kterou by bylo možné porovnat zda-li použití Vaší práce v rámci výuky přináší nějaké výhody oproti využití běžných učebních postupů a materiálu?