Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 6 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 6

#21107
Blanka Spieglerová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

12:30 – 13:00 Daniel Scheichl
Gymnázium Evolution, Sázavská 830/5, 1200 Praha 2

https://www.youtube.com/watch?v=VejfJnvDIek

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Název práce Prevence sportovních úrazů
otázka
1. Domníváte se, že zařazením vhodných kompenzačních cviků je možné předcházet přetížení určitých svalových skupin u vrcholových sportovců?
2. Jsou podle vás příznaky přetížení určitých svalových skupin při tréninku způsobené nevhodně vedeným tréninkem?
3. Jaký typ obtíží se nejčastěji vyskytoval u vámi zkoumaných sportů u starších žáků?