Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#21106
Barbora Friedrichová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostane prostor další soutěžící.

12:30-13:00 Dajana Kolářová, Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Příprava matrixového proteinu M-PMV pro rentgenostrukturní analýzu, https://youtu.be/wIBpzawCnfQ
Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Odpovězte vždy alespoň na tři otázky, pokud zbyde čas, můžete odpovídat dále do uplynutí limitu. Děkujeme.
Otázky:
Na str. 16 uvádíte přesné složení pufrů pro izolaci a purifikaci proteinů, a v tabulce máte, že jste každý z nich užili pro pH 8 a pH6. Jakou změnou jejich složení jste měnili hodnotu pH? Které hodnotě pH odpovídají ta vypsaná složení?
· Popište krystalizaci metodou sedící kapky: Odkud kam difunduje voda, kde je přítomno srážedlo, co je srážedlo chemicky?
· Kolik proteinů jste vykrystalizovala? v práci píšete o jednom, v prezentaci snad zmiňujete dva?
· Vysvětlete, co znamená tvrzení „prakticky identická“ ve větě „určit strukturu MAPP. Tato struktura je prakticky identická s již dříve určenou krystalovou strukturou MA“. Dále vysvětlete, zda a proč lze očekávat podobnou strukturu těchto proteinů.
· jaká je role ampicilinu a kanamycinu při produkci rekombinantních proteinů?
Komentáře: Obr.1 – liší se popis obrázku v textu od popisu pod obrázkem: co je správně? (Je zralá retrovirová částice A nebo B?)
Kyselina myristová = tetradekanová. Píšete ale, že je nenasycená (str.14)
Odkazy 1, 5 a 6 v literatuře jsou nedostatečné.
Některé citace jsou neúplné; standard a ne standart.