Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#21085
Barbora Friedrichová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostane prostor další soutěžící.

12:00-12:30 Kamil Lukáš Zach, Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Interakce komplexních sloučenin cyklamového typu s kyanidem a oxidem uhelnatým, https://www.youtube.com/watch?v=FZ1qNzEoTO0
Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Odpovězte vždy alespoň na tři otázky, pokud zbyde čas, můžete odpovídat dále do uplynutí limitu. Děkujeme.
Otázky:
Co mohlo být příčinou pozorovaných barevných změn při přípravě roztoku Cu2+- cyklam (str. 32)?
· Byl některý z komplexů také izolován a plně charakterizován? (Ne nutně vámi, třeba ve vaší laboratoři, popř. mohl být popsán v literatuře.)
· Nedocházelo při probublávání roztoku (objem několik ml, minuty) oxidem uhelnatým k odpařování rozpouštědla?
· Vzhledem ke zcela neosobní formulaci textu (např. se navážila) není jasné, jaký podíl práce je autora. Prosím o vyjasnění.
· Jsou-li známa data z literatury, např. pro interakční konstantu hemoglobinu s kyanidem případně i s cyklamem, jak vychází ve srovnání Vaše experimentální data?
· K jakému chemickému ději podle Vás dochází při interakci kyanidového iontu s Ni2+-TACTAc?
· Podle práce dochází při smíchání TACTAc.4HCl s pufrem k uvolnění TACTAc; jak je bázický?
Komentáře: V klíčových anglických slovech je „carbon dioxide“ – to opravdu není oxid uhelnatý
Velmi nepřehledné zpracování písemné práce včetně problematických citací zdrojů
Hlavní metabolizace nitrilů karboxylových kyselin určitě není odštěpením kyanidového iontu