Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 6 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 6

#21084
Blanka Spieglerová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

12:00 – 12:30 Matěj Kočka
Gymnázium, Praha 6, Nad Aleji 1952, Nad Aleji 1952/5, 16200 Praha 6

https://youtu.be/6pUeUHEXSBA

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Název práce Je opravdu srdce aktivováno od hrotu k bázi? Hledání a kvantifikace spojů Purkyňových vláken a pracovního myokardu na volné stěně levé komory myšího srdce.
otázka
1. Na základě jakých odborných východisek bylo přistoupeno k výzkumu?
2. Proč by podle vás bylo z pohledu efektivity čerpání krve z komory nejvýhodnější, kdyby byly všechny buňky aktivovány ve stejnou dobu?
3. Jakým výzkumem byste chtěl pokračovat?