Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#21082
Karolína Mrzílková
Host

Dobrý den,

1.IGF-1 je insulin-like growth factor 1, tedy insulinu podobný růstový faktor 1. IGF-1R je tedy receptorem tohoto hormonu.IGF-1 stimuluje svůj receptor, což má za následek růst takto stimulovancých buněk. Kromě primárně růstové funkce je IGF-1 také schopen regulovat buněčnou syntézu DNA.

2.Prezentované výsledky jsou průměrnou hodnotou alespoň šesti provedených testů, co se testovaní vazebné afinity a Kd týká. Prezentované výsledky stimulací analogy jsou průměrnou hodnotou dvou testů. Výsledná data byla analyzována pomocí programu GraphPad Prizm 5.0, jak uvádím v práci.

3. Inkorporace peptoidu tyrosinu do petidového řetězce probíhala ve dvou krocích: nejeprve byl syntetizován řetězec „před peptoidem“ a následně jeho zbytek. Terc-butylová skupina byla chráněna skupinou Boc.

Děkuji za Vaše dotazy a komentáře. Nedostatky se ve své práci budu snažit co nejrychleji opravit.