Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 12 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 12

#21073
Oliver Tušla
Host

Dobrý den,
děkuji za dotazy.

1) Kapitola 3, Postřehy z praxe, mé práce o tomto hovoří:

„Zpětná vazba od učitelů i žáků je velice pozitivní. (…) Aplikace je podle nich intuitivní.“

Hlavní výtka se týkala možnosti přidat aplikaci na plochu na chytrém telefonu. Tuto možnost jsem zapracoval a aplikace je tak lépe přístupna z domovské obrazovky, pokud si ji uživatel přidá.

Aplikace byla na mojí škole ohodnocena jako nejlepší ročníková práce v oboru programování, přestože nechodím do programátorské třídy.

2) Na základě testů ve třídách v porovnání s výsledky z minulých let se zlepšil výsledek ve správnosti zapsání elektronové konfigurace. Zároveň žáci prokázali lepší pochopení toho, co atomový orbital je, což se ukázalo při zkoušení před tabulí. Bez aplikace si žáci většinou nedovedou orbital představit v prostoru a dělá jim tudíž větší problém zakreslit ho ve dvou rozměrech a uvažovat nad ním.

3) Přidání jazykové podpory je technicky triviální úkon. V šabloně, podle které se vykresluje daná stránka, se veškeré texty nahradí proměnnými. Hodnota těchto proměnných se pak nastaví podle předem připraveného slovníku. Jazyk se dá snadno detekovat podle nastavení prohlížeče nebo připravit ovládací tlačítka pro jeho přepnutí. Přeložení do češtiny a francouzštiny je již hotové a trvalo včetně technické stránky asi tři čtvrtě hodiny.

Přínos jazykových variant je však něco, na co jsem nezískal jednotnou odpověď. Každý učitel mi poskytl jinou zpětnou vazbu, za což jsem rád. Osobně se zatím přikláním k variantě bez jazykových variant.

Hlavním důvodem pro přidání je lepší dostupnost pro žáky neovládající dobře angličtinu či žáky z nižších ročníků.

Důvody pro nepřidání jsou přidaná složitost uživatelského rozhraní, demotivace žáků k učení se odborných pojmů v cizích jazycích, možná chybovost při špatném nastavení prohlížeče.