Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#21071
Michael Solar
Host

K prezentaci mám jednu formální připomínku – ve funkčním vyjádření vždy závislá veličina je na ose Y. Ve všech grafech vždy závisela INTENZITA buď na frekvenci, nebo na čase, nikoliv opačně. Nezapomeňte na to při příštím vystoupení. Michael Solar