Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#21069
Ondřej Zahradníček
Host

Dobrý den,
děkuji za otázky.

1. Ano, je to tak, změna barvy tónu by neměla být patrná. Pravý pedál má vliv pouze na délku tónu, nikoliv na jeho barvu. Při hraní na klavír se vždy zvedá dusítko ze struny, aby se mohla struna rozeznít a tím vytvořit tón. Při nepoužití pravého pedálu se po zmáčknutí klávesy dusítko zvedne ze struny, aby se mohla rozeznít a hned opět dusítko dopadne na strunu a tón se utlumí. Při použití pravého pedálu se po zmáčknutí struny opět zvedne dusítko, ale zůstane zvednuté tak dlouho, dokud budu držet pravý pedál, tím pádem struna bude znít déle, ale na barvě tónu se to neprojeví.

2. Zde se nejspíše jedná o špatnou parafrázi z knihy, ze které jsem čerpal. Správné znění z knihy je: „Citlivost sluchu v oblasti 1 až H kHz je už srovnatelná s citlivostí na termální šum, který by při ještě větší citlivosti mohl tvořit rušivé pozadí sluchového vjemu“

3. U smyčcových nástrojů je 1. harmonická u nižších strun (bereme v potaz celou velikost nástroje) pod úrovní 2. harmonické, případně pod úrovní i dalších vyšších harmonických. Tento jev souvisí s rozměrovou nedostatečnosti ozvučné skříně nástroje ve srovnání s vlnovou délkou nejhlubších tónů. proto tedy struna kontra A u kontrabasu má dominantní až druhou vyšší harmonickou kvůli rozměrové nedostatečnosti skříně.