Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 16 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 16

#21062
Petra Procházková
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

11:30 – 12:00 Sabina Millerová, Soňa Husáková, Vzpomínky na sametovou revoluci a změny s ní související, https://youtu.be/A8XfB0YwCm4

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu.

1) Podle jakého klíče jste vybíraly respondenty a jak jste se připravovaly na rozhovory?

2) Jak byste porovnaly zobrazení sametové revoluce v dostupné literatuře a vaše poznatky získané z rozhovorů?

3) Tvrdíte, že neexistuje jednotný výklad událostí listopadu 1989. Jaké konkrétní rozpory ve výpovědích vámi sebraných spatřujete a čím si je vysvětlujete?