Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#21060
Barbora Friedrichová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostane prostor další soutěžící.

11:30-12:00 Karolína Mrzílková, Gymnázium Arabská, Praha 6, Vliv inkorporace N-substituované aminokyseliny do C-konce řetězce B insulinu na jeho biologické vlastnosti, https://www.youtube.com/watch?v=JkXt0xWTzSY
Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Odpovězte vždy alespoň na tři otázky, pokud zbyde čas, můžete odpovídat dále do uplynutí limitu. Děkujeme.
Otázky:
IR-A a IR-B jsou insulinové receptory A a B (dvojího typu). Co je IGF1-R a jakou má funkci?
· Z kolika hodnot a jakým způsobem byly počítány odchylky a chybové úsečky?
· Jakým způsobem byl do peptidů inkorporován chráněný tyramin, jak a kdy byla odchráněna terc-butylová skupina? Z práce to není jasné.
Komentáře: Nevysvětlené zkratky
Psi není standardní jednotka tlaku, lépe v kPa Z obrázku 7 není vidět, že byl použit D-lysin.