Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#21058
Lucie Hunalová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

11:30 – 12:00 Ondřej Zahradníček: Hudební akustika
Gymnázium Botičská

https://youtu.be/bKEhRpKgmV4

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

1. Jak si vysvětlujete rozdíl ve spektru tónu klavíru při a bez použití pravého pedálu? Z fotografie i vašeho popisu je patrné, že v obou případech je dusítko dané struny zvednuté, tedy zdálo by se, že by žádná změna neměla být patrná.

2. V práci se píše: „Citlivost sluchu v rozmezí 1 až 5 kHz je srovnatelná s citlivostí na termální šum, který při ještě větší citlivosti může tvořit rušivé pozadí sluchového vjemu.“
Vysvětlete toto tvrzení, protože jsme se ještě nikdy nesetkali s tím, že by lidské ucho bylo schopno vnímat tepelné kmity molekul. Ty jsou obecně náhodné a nelze tedy říci, že by vytvářely postupné vlnění.

3. V některých případech (např kontrabas) je dominantní složkou spektra druhá harmonická. Proč tedy nevnímáme daný tón jako tón o oktávu vyšší?