Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#21051
Janek Šebor
Host

Dobrý den,
děkuji za otázky.

1. Ano, zkoušel jsem i jiné polohy. Usuzoval jsem takto podle množství vzniklých turbulencích, pouze očima. V případě jiných poloh křídla jich bylo více. Snažil jsem se dosáhnout co nejplynulejšího proudění (laminární), ale velikost objektů, která byla omezena velikostí zrcadla, mi neumožňovala příliš mnoho variant. Děkuji za poznámku jednomu z porotců, že jsem měl použít širší proud vzduchu. Zkoušel jsem nejdříve polystyren, ten pochopitelně fungoval špatně. Poté jsem přešel k plastelíně, která generovala méně turbulencí.

2. Co se týče vztahu hustoty a barvy – měl jsem na mysli, že pro dané nastavení břitu ( tedy které paprsky blokuje ) , můžeme pak usuzovat zda je objekt nižší nebo vyšší hustoty, pokud má barevný gradient podobný jako jinýž objekt o známé hustotě. V textu jsem se dopustil nepřesného vyjádření. Při daném nastavení žiletky, když se podíváme třeba na stlačený vzduch (hustší) a vodík (řidší), mají ty gradienty opačně. Na webu je obrázek sklenice s ledem a s teplou tekutinou, vzniklé schlieren zobrazení má opačné gradienty (černá -> bílá, bílá -> černá). Pouze z obrázku a barvy nejde usoudit o hustotě. U shadowgraph techniky když pozorujeme objekt o vyšší hustotě, se paprsky lomí směrem ke středu tělesa na základě Snellova zákona a vznikne pak tmavý prstenec na obrysu objektu, odkud jsou paprsky odkloněny, a pak hned vedle něj směrem dovnitř světlý prstenec, kam dopadají i ty odkloněné paprsky.
U kapky by měl být podtlak pod ní. Chování, které jsem zachytil, spíše odpovídá chování proudu stlačeného vzduchu, když v něm nic nebylo.

3.Břit žiletky má být ve středu křivosti zrcadla , tedy 2x ohnisková vzdálenost, co nejblíž má být zdroj světla (jinak se obraz rozdvojoval). Kamera má zabírat vzniklý obraz, tedy taky poblíž. Já měl poměrně velkou konstrukci na držení světelného zdroje (světelný kabel na držáku) a ten mi zabraňoval umístit kameru (překážel ten držák). Takže ano, umístění zdroje světla a žiletky by mělo být ve středu. Musím říct, že aby jev schlieren byl pozorovatelný, všechno musí sedět úplně přesně. Vzdálenost kamery od břitu – pokud jsem ji dával dál od břitu a od zrcadla, obraz se zvětšoval. Ale muselo se zabezpečit, aby se neobjevil v obraze břit.