Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 14 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 14

#21048
Simona Kostelanská
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

11:00 STEJSKALOVÁ Veronika, Gymnázium Botičská – Efektivnost klikru
https://youtu.be/lQZGPJlhQKk

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

1. Ve výstupech svého průzkumu uvádíte: „Všichni naklikaní jedinci, kteří byli cvičeni pomocí klikru, se
cvik naučili za kratší dobu 2 až 4 dnů, rychleji ho pochopili a byli ochotni cvik opakovat, zatímco 4
jedinci, kteří byli učeni pouze pomocí pozitivního posilování, nebyli schopni se cvik naučit“. Myslíte si,
že při prodloužení výcvikových dnů by se i druhá skupina cvik naučila?

2. Je podle Vás možné, že jsou plemena, pro která je využití metody klikru výhodnější a naopak plemena,
která se rychleji učí klasickými metodami výcviku?

3. Do experimentu bylo zapojeno více různých ras psů, celkový proces práce s nimi měl mnoho různých
aspektů. S kým jste plánovala metodiku průběhu výzkumu a sběru dat? Hledala jste inspiraci v literatuře,
nebo u odborníků? Proč jste se rozhodla pracovat právě zvoleným způsobem?