Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#21046
Lucie Hunalová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

11:00 – 11:30 Jan Šebor: Optický jev schlieren
PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s.

https://www.youtube.com/watch?v=f1lU0myxMWk

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme
1. Zkoušel jste i profil křídla v různých úhlech natočení vůči směru proudu vzduchu?
Na základě čeho usuzujete, že je daný předmět obtékán dobře, či špatně?

2. Na obrázku 7 je vyznačeno, že světlé oblasti odpovídají vyšší hustotě a tmavší oblasti nižší hustotě plynu. Odkud víte, že je tomu právě tak? V této souvislosti nás zaujalo video, kde je obtékána kapka a kde se světlý odstín objevuje vždy pod kapkou a tmavý odstín nad ní.

3. Popisujete, že sestavení celé aparatury bylo náročné a píšete: „Bohužel se ukázalo, že bych potřeboval snímat obraz přesně tam, kde byl zdroj světla, nedařilo se mi najít dobrou polohu kamery.“ V této souvislosti bychom se zeptali, zda v uvedeném místě by neměl být spíše břit žiletky?
Záleží na tom, jak daleko dám kameru od břitu?